EUROPROIECT

Suntem O ECHIPĂ!
Colegi pasionați și dedicați care fac lucrurile să se întâmple,
de la idee la proiect, de la proiect la rezultat!
Noi, arhitecții, proiectăm construcții civile, industriale și agricole,
iar Noi, Consultanții, vă ajutăm să obțineți finanțare nerambursabilă
pentru proiectele dumneavoastră de investiții.

SERVICII

EUROPROIECT

Oferă servicii de proiectare construcții civile și industriale, precum și servicii de consultanță pentru identificarea surselor de finanțare, elaborarea cererii de finanțare a proiectului și implementarea acestuia.


Oferim astfel un pachet integrat de servicii, astfel încât clienții să fie confortabili, că îi putem ajuta de la început până la sfârșit.

Experții noștri vă ajută prin intermediul cunoștințelor tehnice, juridice și economice să realizați un proiect de succes pentru dumneavoastră.

CONSULTANȚĂ

EUROPROIECT

Suntem pe piața serviciilor de consultanță din anul 2003 și am scris, implementat proiecte cu finanțare nerambursabilă prin programele: SAPARD, PNDR, POR, POSCCE, Fondul de Mediu, Fonduri Guvernamentale și alte surse de finanțare.

Ne adresăm atât solicitanților privați, cât și publici.

Consultanță pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile:
identificarea oportunităților de finanțare pentru ideea dumneavostră de afaceri,
evaluarea eligibilității solicitantului și a proiectului, evaluarea criteriilor de punctare și formularea recomandărilor pentru creșterea șanselor de succes;

Elaborarea planurilor de afaceri, a planurilor de marketing, a studiilor de prefezabilitate și fezabilitate, analize cost-beneficiu, bugete, devize, etc.;

Alte studii și documentații specifice;

Consultanță în colaborarea cu instituțiile și autoritățile avizatoare;

Completarea cererilor de finanțare și a anexelor aferente, inclusiv încărcărea în aplicațiile electronice: MYSMIS, afir.info.ro, platforme imm.gov.ro, etc.;

Asistență la contractare.

Asistență în cadrul Procedurilor de Achiziție;

Elaborare Dosare de Achiziții;

Urmărirea contractelor încheiate în cadrul proiectului,
inclusiv a contractului de execuție a lucrărilor;

Completarea cererilor de plată și de rambursare;

Asigurarea managementului pe perioada de implementare
propriu-zisă a proiectului de investiții;

Realizarea raportelor tehnico-financiare în vederea rambursării cheltuielilor;

Asistentă în relația cu Autoritatea de Managemen: elaborare rapoarte de progres, notificări, acte adiționale, alte documnete solicitate de finanțator;

Consultanță post implementare – întocmirea rapoartelor de durabilitate.

PROIECTARE

EUROPROIECT

Toate fazele de proiectare

Idei de proiecte, modelare 3D, randări, elaborare documentații tehnico-economice, studii de fezabilitate, proiecte tehnice.

Documentații pentru autorizarea lucrărilor de construcții.

De asemenea, oferim asistență de șantier pentru a ne asigura că proiectele nostre se construiesc corect.

Mai jos sunt câteva dintre cele mai representative proiecte ale noastre. 

Achiziție lucrări
în cadrul proiectului


„MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII LA S.C. EUROPROIECT S.R.L. PRIN CONSTRUIRE SEDIU”, Cod SMIS 102182. Proiect finanțat prin POR 2014-2020, Prioritate de investiţie 2.1 A MICROINTREPRINDERI.

Download Documente atestate și aprobări. 


Anunț de Presă: Finalizarea proiectului „Modernizarea activității la EUROPROIECT S.R.L. prin construire sediu” 

SUSTENABILITATE

EUROPROIECT

EUROPROIECT SRL este pe piață din anul 2003, așadar de o perioadă destul îndelungată de timp pentru mediul de afaceri din România.

De la început am fost interesați de sustenabilitate, protecția mediului, de accea în toate proiectele noastre cu finanțare privată sau cele în care destinatarii sunt instituții guvernamentale, propunem și îndrumăm beneficiarul să implementeze în proiecte, soluții tehnice care să utilizeze resurse regenerabile.

Pentru managmentului deșeurilor am realizat un parteneriat cu Desman Infomed, pentru a le oferi clienților noștri consultanță și asistență în domeniu.

Suntem la zi cu noile tendințe și prezenți pe noi piețe din domeniu.

ȘTIRI

EUROPROIECT

 

În Top firme de afaceri 2018

 

În clasamentul elaborat de ListaFirme.Ro, EUROPROIECT SRL a fost desemnată ca ocupând Locul 2 în Top Afaceri Romania 2018, elaborat pentru microintreprinderile din județul Dâmbovița pentru activitatea aferentă cod CAEN 7111, pe baza datelor din Situațiile financiare 2017.

De asemenea, a ocupat Locul 3 în Top Afaceri Romania 2018, elaborat pentru microintreprinderile din Municipiul Târgoviște pentru activitatea aferentă cod CAEN 7111, pe baza datelor din Situațiile financiare 2017. 

În luna august 2017, SC EUROPROIECT a finalizat studiul de fezabilitate pentru înființarea Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicare a Legii - CIPAL.Scopul înfiinţării „CIPAL” este de a susţine în mod specific îndeplinirea competenţelor instituţiilor de aplicare a legii prin punerea la dispoziţia acestora a unei unităţi specializate de formare, complementară celor existente. Acesta va optimiza capacitatea de instruire a personalului şi va asigura condiţiile pentru desfăşurarea procesului de pregătire profesională într-un sistem integrat, modern şi conform standardelor europene şi internaţionale.

Beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne Republica Moldova, Inspectoratul General al Poliției Republica Moldova.În data de 27.09.2017, EUROPROIECT SRL a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Organismul Intermediar ADR SUD-MUNTENIA pentru modernizarea activității, respectiv „MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII LA S.C. EUROPROIECT S.R.L. PRIN CONSTRUIRE SEDIU”, cos SMIS 102182.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea poziției pe piața a SC EUROPROIECT SRL prin asigurarea și dotarea infrastructurii necesare desfășurării activității și achiziționarea de echipamente IT și softuri necesare prestării serviciilor de arhitectură, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile și egalității de șanse.

Suntem în plin proces de implementare a proiectului și sperăm să finalizăm acest pas cu bine!

EUROPROIECT SRL a fost prezenta cu stand propriu pe domeniul arhitectura la Târgul “The Big 5 International Building & Construction Show in Dubai".

Învestiții, creștere economică și crearea de locuri de muncă

SC EUROPROIECT SRL a fost singura firmă participantă din România la evenimentul de afaceri din Republica Serbia , eveniment legat de statutul țării ca și țară candidată la Uniunea Europeană.
Evenimentul s-a intitutlat : „Învestiții, creștere economică și crearea de locuri de muncă” și s-a desfășurat în dată de 31 Ianuarie 2018 la Hotelul „METROPOL PALACE“ din Belgrad.Agenda evenimentului a cuprins o secțiune de semnare a unor acorduri de finanțare și discursuri din partea unor importanți oficiali Europeni - Dl. Antonio TAJANI - Președintele Parlamentului European, Dl. Dario SCANNAPIECO - Vice - președinte Banca Europeană de Investiții, Dl. Carlo MONTICELLI - Vice-guvernator al Consilului Băncii Europene pentru Dezvoltare, Dl. Daniel Berg - Director al BERD Serbia etc., precum și oficiali ai țării gazdă : miniștrii , reprezentanți ai unor instituții importante pentru mediul de afaceri (Camera de Comerț a Serbiei etc.).
De asemenea, evenimentul a cuprins o sesiune de întâlniri directe între firme, reprezentați ai oamenilor de afaceri din mai multe țări participante (17 țări, 156 firme participante), așa numitele „B2B meetings” în care s-au realizat întâlniri și s-au discutat în mod direct posibilități de cooperare / colaborare, de pătrundere pe noi piețe de desfacere, în contextul globalizării.

Evenimentul a fost unul de anvergură pentru întreg procesul de aderare al Serbiei la Uniunea Europeană, dar și pentru mediul de afaceri care a avut posibilitatea de demarare a unor posibile relații comerciale cu alte societăți din exterior.

Doamna Letiția Diculescu-Nedelschi a participat din partea SC EUROPROIECT SRL la acest eveniment important și a avut o serie de întâlniri bilaterale cu societăți de profil / instituții din Serbia în vederea unor posibile colaborări.

CONTACT

EUROPROIECT

Adresă:

România, Targoviște,
1. Calea Ialomiței 3B,
2. Bd. Ion C. Brătianu Nr. 9,
Bl. 159

Contact

Email: office@sc-europroiect.ro
Tel./Fax: +40245.610.104